Đăng ký tư vấn

Nghề giáo viên là gì

Nghề giáo viên là nghề giáo dục tâm, trí, đức, đào tạo nên con người, được ví von như là nghề “trồng người”. Ngày nay, để xã hội luôn tồn tại, tiếp nối phát triển là nhờ ở giáo dục, nhờ những người làm nghề giáo viên. Bài viết này sẽ cho các bạn biết nghề giáo viên là gì? Và cũng cho mọi người thấy nghề giáo viên cần những tố chất, năng lực như thế nào thì mới có thể đào tạo ra được những còn ưu tú cho đất nước như vậy.

UBND TP Hà Nội tuyển dụng giáo viên năm 2020

Ngày 9/6/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2362/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước.

Call Now Button